Ο φωτισμός δρόμου LED παρέχει υψηλής ποιότητας φως
Τα Φωτιστικά LED είναι ψηφιακές συσκευές και μοιάζουν με μικρούς υπολογιστές. Διαθέτοντας τα σωστά ηλεκτρονικά συστήματα, μπορούν να συνδεθούν σε δίκτυα δεδομένων για τη δημιουργία ενός συστήματος Connected Lighting.
Ο έξυπνος φωτισμός LED φωτίζει μεγάλους και μικρούς δρόμους
Τα συστήματα Connected Lighting συνδέονται σε δίκτυα και οι χρήστες χρησιμοποιούν τυπική ενσύρματη και ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας - ή έναν συνδυασμό και των δύο.
Εργαζόμενος εγκαθιστά συνδεδεμένη τεχνολογία
Τα συστήματα Connected Lighting αναφέρουν συνεχώς δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία τους, όπως η κατανάλωση ενέργειας, οι ώρες λειτουργίας, η εσωτερική θερμοκρασία, τυχόν σφάλματα και η τοποθεσία και οι προδιαγραφές του σημείου φωτισμού.
Συλλογή δεδομένων από αισθητήρες σε πόλους φωτισμού δρόμου LED
Μπορούν να προστεθούν αισθητήρες σε συστήματα Connected Lighting για τη συλλογή πληροφοριών. Καθώς υπάρχει ήδη εγκατεστημένος φωτισμός σε εσωτερικούς χώρους και σε αστικά περιβάλλοντα, τα συστήματα Connected Lighting προσφέρουν την τέλεια λύση για τη δημιουργία εκτεταμένων δικτύων αισθητήρων.
Η συνδεδεμένη τεχνολογία παρέχει πληροφορίες μετά από επεξεργασία στοιχείων από βάσεις δεδομένων
Με τον χώρο αποθήκευσης στο cloud, την ανάλυση δεδομένων και τους πίνακες εργαλείων λογισμκού, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από το σύστημα φωτισμού για τη λήψη νέων πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες, κάτι που μας επιτρέπει να "ξεκλειδώσουμε" την τεράστια δυναμική του λεγόμενου Internet of Things.