Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός σε

διαδρόμους

ABT Car parking - Level 2

Βήμα 2.1: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

 

Κάντε μετρήσεις (σύμφωνα με το πρότυπο EN 12464-1, 2011)

1.

Κάτω από κάποιο φωτιστικό, στο επίπεδο του δαπέδου

  • Φωτεινότητα Em ≥ 100 Lux
2.

Ανάμεσα σε δύο φωτιστικά, στο επίπεδο του δαπέδου

  • Φωτεινότητα Em ≥ 100 Lux
3.

Στον τοίχο, ανάμεσα σε δύο φωτιστικά (κατακόρυφα)

  • Φωτεινότητα Em ≥ 50 Lux
  • Προτεινόμενη ≥ 75 Lux
4.

Στον τοίχο, δίπλα σε κάποιο φωτιστικό (κατακόρυφα)

  • Φωτεινότητα Em ≥ 50 Lux
  • Προτεινόμενη ≥ 75 Lux
Corridor diagram
                         

Βήμα 2.2: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

 

Προηγούμενο      Επόμενο