Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός σε

διαδρόμους

ABT Car parking - Level 2

Βήμα 2.2: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

 

Προδιαγραφές φωτιστικού και οπτικός έλεγχος

1.
Δείκτης Θάμβωσης UGR = 28
2.
Χρωματική απόδοση Ra ≥ 80
3.
Ομοιομορφία φωτισμού Uo = 0,4
Car park light uniformity

 
Ομοιομορφία φωτισμού

Όταν η ομοιομορφία (Uo) είναι < 0,4 (ελάχιστη τιμή) , στο χώρο υπάρχουν σκιές και αντιθέσεις , επικρατεί δυσάρεστη αίσθηση και υπάρχει δυσκολία στην αναγνώριση προσώπων.
Car parking glare

 
Θάμβωση

Όταν ο βαθμός συνδυασμένης θάμβωσης (UGR) του φωτιστικού είναι >28 (μέγιστη τιμή), το φως κουράζει και θαμπώνει.

Βήμα 3: Έλεγχος εγκατάστασης

 

Προηγούμενο      Επόμενο