Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός σε

διαδρόμους

ABT Car parking level progress application bundle 1

Βήμα 6.1: Ειδικό πακέτο εφαρμογών

 

 

 • Πληροί/υπερβαίνει τα Ευρωπαϊκά πρότυπα φωτισμού για τους χώρους γραφείων
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής με αποτέλεσμα χαμηλό κόστος συντήρησης
 • Ευκολία στην εγκατάσταση, αντικατάσταση 1 προς 1
 • Καμία επικίνδυνη ουσία
 • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας έως και 75% (64% εξοικονόμηση από τα φωτιστικά και 30% επιπλέον εξοικονόμηση χάρη στους αισθητήρες
  • Παραδοχές:
   Τα συμβατικά φωτιστικά είναι αναμμένα επί 12 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα
   LED + χρόνος καθυστέρησης ελέγχου 15 λεπτά
CoreLine Downlight

   

CoreLine Downlight ED20S

Presence detector

   

Ανιχνευτής παρουσίας LRM1011

 

     

Βήμα 6.2: Ειδικό πακέτο εφαρμογών 

 

Προηγούμενο      Επόμενο