Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός σε

διαδρόμους

Βήμα 1: Πάρτε μια πρώτη εντύπωση

 

Κοιτάξτε γύρω σας και σημειώστε τα ακόλουθα βασικά σημεία

 

1.
Corridor

 
Φωτεινότητα

 

  • Πώς φωτίζεται ολόκληρος ο χώρος; Είναι επαρκώς φωτισμένοι οι τοίχοι και οι πόρτες;
2.
controls

 
Συστήματα ελέγχου

 

  • Υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα ελέγχου; Εάν υπάρχουν, έχουν τοποθετηθεί σωστά;

 

3.
Illuminance requirements

 
Απαιτήσεις φωτεινότητας

 

Υπάρχει επαρκής φωτισμός για την αναγνώριση προσώπων;

Corridor

               

 

Βήμα 2.1: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

 

Προηγούμενο      Επόμενο