Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός σε

διαδρόμους

ABT Car parking - Level 5

Βήμα 5: Εμφάνιση της διαφοράς

 

Σύγκριση μεταξύ καλού και κακού φωτισμού

 

Corridor

   

κακός φωτισμός

  • Κακή ομοιομορφία φωτισμού, πολλές σκιάσεις στο χώρο
  • Κακοφωτισμένοι τοίχοι και δάπεδα, αίσθηση σκοτεινού χώρου
good lighting

   

καλός φωτισμός

  • Καλή ομοιομορφία φωτισμού, χωρίς ενοχλητικές σκιές
  • Καλά φωτισμένοι τοίχοι, ένοικοι καθοδηγούνται στο χώρο

 

     

Βήμα 6.1: Ειδικό πακέτο εφαρμογών

 

Προηγούμενο      Επόμενο