Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός σε βιομηχανικές

αίθουσες τύπου low bay

ABT Car parking - Level 2

Βήμα 2.1: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

 

Κάντε μετρήσεις (σύμφωνα με το πρότυπο EN 12464-1, 2011)

 

 

1.

Στο επίπεδο εργασίας (οριζόντια)

  • Φωτεινότητα Em ≥ 300 Lux
2.

Ανάμεσα σε δύο φωτιστικά, στο επίπεδο του δαπέδου

  • Προτεινόμενη από τη Philips ≥ 250 Lux
3.

Κάτω από κάποιο φωτιστικό, στο επίπεδο του δαπέδου

  • Προτεινόμενη από τη Philips ≥ 250 Lux
4.

Τοίχος (κατακόρυφο επίπεδο)

  • Ελάχιστη = 50 Lux
  • Προτεινόμενη από τη Philips ≥ 75 Lux
Car park diagram
                         

Βήμα 2.2: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

 

Προηγούμενο      Επόμενο