Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός σε βιομηχανικές 

αίθουσες τύπου low bay

Πόσο φως χρειάζεται;

 

  • Μια εγκατάσταση φωτισμού θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις φωτισμού που προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο: EN12464-1:2011
  • Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις εγκαταστάσεων φωτισμού για διαφορετικούς εσωτερικούς χώρους εργασίας όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα του φωτισμού.

 

Eυρωπαϊκό πρότυπο EN 12464-1, Φως και φωτισμός - Φωτισμός χώρων εργασίας – Μέρος 1: εσωτερικοί χώροι εργασίας
How much light is needed?