Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός σε βιομηχανικές

αίθουσες τύπου low bay

ABT Car parking - Level 2

Βήμα 2.2: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

 

Προδιαγραφές φωτιστικού και οπτικός έλεγχος

 

1.
Δείκτης Θάμβωσης UGR ≤ 25
2.
Ομοιομορφία φωτισμού Uo = 0,6
3.
Χρωματική απόδοση Ra ≥ 80
check the current light 1

 
Χρωματική απόδοση

Η Χρωματική απόδοση της πηγής φωτός είναι χαμηλή . Τα αντικείμενα στην αίθουσα δεν θα γίνουν αντιληπτά στο φυσικό τους χρώμα.
check the current light1

 
Ομοιομορφία φωτισμού

Όταν η ομοιομορφία είναι < 0,6 (ελάχιστη), στο χώρο υπάρχουν σκιές και αντιθέσεις οι οποίες μπορούν να είναι ενοχλητικές κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εργασίας.
check the current light1

 
Θάμβωση

Όταν το UGR των φωτιστικών είναι >25(μέγιστο), ο φωτισμός κουράζει τους εργαζομένους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κόπωση των ματιών, απώλεια παραγωγικότητας, ακόμα και κινδύνους για την ασφάλεια.
                         

Βήμα 3: Έλεγχος εγκατάστασης

 

Προηγούμενο      Επόμενο