Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός σε βιομηχανικές

αίθουσες τύπου low bay

ABT Car parking - Level 5

Βήμα 5: Εμφάνιση της διαφοράς

 

Σύγκριση μεταξύ καλού και κακού φωτισμού

 

Optimal lighting

   

καλό φωτισμό
god belysning
god belysning

Η ομοιόμορφη δέσμη φωτός και τα βέλτιστα επίπεδα φωτός διασφαλίζουν την ασφάλεια και την άνεση των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις.
Suboptimal lighting

   

κακός φωτισμός

Τα μη βέλτιστα επίπεδα φωτός προκαλούν κακή ορατότητα παντού, ειδικά στην περιοχή εργασίας.

 

     

Βήμα 6.1: Ειδικό πακέτο εφαρμογών

 

Προηγούμενο      Επόμενο