Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός

γραφείου

ABT Car parking - Level 2

Βήμα 2.1: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

 

Κάντε μετρήσεις (σύμφωνα με το πρότυπο EN 12464-1, 2011)

 

Μετρήστε τη φωτεινότητα:

 

1.

Στο γραφείο (οριζόντια)

  • Φωτεινότητα Em ≥ 500 Lux
2.

Σε ένα ή δύο άλλα γραφεία (οριζόντια)

  • Για να ελέγξετε την ομοιομορφία του φωτισμού στο χώρο.
  • Uo ≥ 0,6
3.

Στον τοίχο, στο ύψος γραφείου (κατακόρυφα)

  • Προτεινόμενη από τη Philips ≥ 75 lux
4.

Ανάμεσα σε δύο γραφεία, στο επίπεδο του δαπέδου

  • Προτεινόμενη από τη Philips ≥ 300 lux
Office numbered
                         

Βήμα 2.2: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

 

Προηγούμενο        Επόμενο