Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός 

γραφείου

Φωτεινότητα

 

Η ποσότητα φωτός που πέφτει σε μία μονάδα επιφανείας.

 

Οι οικοδομικοί κανονισμοί και πρότυπα χρησιμοποιούν τη φωτεινότητα για να καθορίσουν τα επίπεδα ελάχιστου φωτός για συγκεκριμένες εργασίες και περιβάλλοντα – για να διασφαλιστεί βέλτιστη οπτική άνεση

  • Τα επίπεδα φωτός που είναι χαμηλότερα από τα απαιτούμενα μπορούν να προκαλέσουν κόπωση των ματιών και πονοκέφαλους.
  • Αν το επίπεδο φωτός αρχίσει να υπερβαίνει το απαιτούμενο, αποτελεί πρόβλημα σπατάλης ενέργειας .

 

Επίπεδα φωτισμού που προτείνονται για την εκτέλεση διαφορετικών εργασιών.

 

 

Sun

 

100000 Lux

Καλοκαίρι – 
φωτεινή ημέρα

2.

 

5000 Lux

Συννεφιασμένος 
ουρανός

3.

 

750 Lux

Γραφείο, 
φωτισμένο

 

4.

 

100 Lux

Καθιστικό ή 
δωμάτιο ξενοδοχείου

 

5th icon

 

0.25 Lux

Σεληνόφως – 
καθαρός ουρανός

 

Recommended illuminance (LUX)

 

Each type of activity described spans three LUX values

 

Table