Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός 

γραφείου

Γιατί είναι σημαντική η μέτρηση

 

  • Για να ελέγξετε αν υπάρχει επαρκής ποσότητα φωτός για να πραγματοποιούνται εργασίες στο συγκεκριμένο χώρο.
  • Για να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις στον καθορισμένο χώρο.
  • Η μέτρηση παρέχει δεδομένα που βασίζονται σε αποδείξεις. Αυτό μας βοηθά να σχεδιάσουμε τις λύσεις μας και να τεκμηριώσουμε τα επιχειρήματά μας.
bad lighting

Sub - optimal lighting

good lighting

Optimal lighting