Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός

γραφείου

ABT Car parking - Level 2

Βήμα 2.2: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

 

Προδιαγραφές φωτιστικού και οπτικός έλεγχος

 

1.
Δείκτης Θάμβωσης UGR ≤ 19
2.
Χρωματική απόδοση Ra ≥ 80

Διαβάστε περισσότερα:

Ομοιομορφία φωτισμού

 

Όταν η ομοιομορφία του φωτισμού (Uo) στο χώρο εργασίας είναι < 0,6 (ελάχιστη), τα άτομα που βρίσκονται στο χώρο βλέπουν sσκιές και αντιθέσεις που μπορεί να είναιe ενοχλητικές κατά την εργασία

Light uniformity1
Light uniformity2

Θάμβωση

 

Όταν ο βαθμός συνδυασμένης θάμβωσης (UGR) του φωτιστικού είναι > 19 (μέγιστο), ο φωτισμός δεν είναι άνετος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει καταπόνηση των ματιών .

Light glare1
Light glare2
                         

Βήμα 3: Έλεγχος εγκατάστασης

 

Προηγούμενο      Επόμενο