Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός

γραφείου

Βήμα 1: Πάρτε μια πρώτη εντύπωση

 

Κοιτάξτε γύρω σας και σημειώστε τα ακόλουθα βασικά σημεία

 

1.
Office1

 
Φωτεινότητα

 

  • Πώς φωτίζεται ολόκληρος ο χώρος; Έχει αίσθηση ευχάριστου χώρου και ευρυχωρίας; Φαίνονται επαρκώς φωτισμένοι οι τοίχοι; Υπάρχουν σκοτεινά σημεία;
2.
controls

 
Συστήματα ελέγχου

 

  • Υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα ελέγχου φωτισμού; Εάν υπάρχουν, είναι ικανοποιημένοι οι χρήστες;
3.
Illuminance requirements

 
Απαιτήσεις φωτεινότητας

 

  • Φωτίζονται επαρκώς τα γραφεία ώστε να περιορίζεται η καταπόνηση των ματιών;
4
Display reflections

 
Αντανακλάσεις στις οθόνες

 

  • Υπάρχουν ενοχλητικές αντανακλάσεις στις οθόνες λόγω του φωτισμού, σύμφωνα με τους χρήστες; Χρησιμοποιούνται φωτιστικά χαμηλής θάμβωσης (UGR ≤ 19);
Office

Βήμα 2.1: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

 

Προηγούμενο      Επόμενο