Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός

γραφείου

ABT Car parking - Level 5

Βήμα 5 - Εμφάνιση της διαφοράς

 

Σύγκριση μεταξύ καλού και κακού φωτισμού

 

Show difference1

   

κακός φωτισμός

Κακό επίπεδο κατακόρυφου φωτισμού στους τοίχους και κακή ομοιομορφία
show difference 2

   

καλός φωτισμός
god belysning
god belysning

Καλό επίπεδο κατακόρυφου φωτισμού στους τοίχους και καλή ομοιομορφία

 

     

Βήμα 6.1: Ειδικό πακέτο εφαρμογών

 

Προηγούμενο      Επόμενο