Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός σε μικρούς

χώρους στάθμευσης

ABT Car parking - Level 2

Βήμα 2.1: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

 

Κάντε μετρήσεις (σύμφωνα με το πρότυπο EN 12464-1, 2011)

 

 

1.

Είσοδος/Έξοδος αυτοκινήτων (οριζόντια στο δάπεδο)

  • Φωτεινότητα Em ≥ 300 Lux
2.

Είσοδος/Έξοδος επισκεπτών (οριζόντια στο δάπεδο)

  • Φωτεινότητα Em ≥ 300 Lux

 

3.

Λωρίδα κυκλοφορίας (στο επίπεδο του δαπέδου)

  • Φωτεινότητα Em ≥ 75 Lux

 

4.

Χώρος στάθμευσης

  • Φωτεινότητα Em ≥ 75 Lux
Car park diagram
                         

Βήμα 2.2: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

 

Προηγούμενο           Επόμενο