Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός σε μικρούς

χώρους στάθμευσης

ABT Car parking - Level 2

Βήμα 2.2: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

 

Προδιαγραφές φωτιστικού και οπτικός έλεγχος

 

1.
Δείκτης Θάμβωσης UGR = 25
2.
Ομοιομορφία φωτισμού Uo = 0,4
3.
Χρωματική απόδοση Ra = 80
Car parking glare

 
Θάμβωση

Όταν ο βαθμός συνδυασμένης θάμβωσης (UGR) των φωτιστικών είναι > 25 (μέγιστη τιμή) ,το φως κουράζει και θαμπώνει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ατύχημα!!
Car park light uniformity

 
Ομοιομορφία φωτισμού

Όταν η ομοιομορφία (Uo) είναι < 0,4 (ελάχιστη τιμή) , στο χώρο υπάρχουν πολλές σκιές και αντιθέσεις. Οι σκοτεινές και οι φωτεινές επιφάνειες εναλλάσσονται, δημιουργώντας μια δυσάρεστη αίσθηση στο χώρο στάθμευσης.
                         

Βήμα 3: Έλεγχος εγκατάστασης

 

Προηγούμενο          Επόμενο