Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός σε μικρούς

χώρους στάθμευσης

ABT Car parking level progress application bundle 1

Βήμα 6.3: Ειδικό πακέτο εφαρμογών

Τοποθέτηση ανιχνευτή κίνησης LRM1040

 

  • Κατά την τοποθέτηση ενός αισθητήρα, λάβετε υπόψη σας τις εισόδους και τις εξόδους για την αποφυγή εισόδου σε σκοτεινή περιοχή.
  • Μην τους τοποθετήσετε κοντά σε σημεία εξαερισμού ή θέρμανσης, καθώς ο αισθητήρας μπορεί να ενεργοποιηθεί από τη ροή του αέρα

 

Παράδειγμα χώρου στάθμευσης μιας ζώνης

 

  • Τοποθετήθηκαν 2 αισθητήρες στον τοίχο για τη διασφάλιση πλήρους κάλυψης.
  • Μια ζώνη σημαίνει πως όλα τα φωτιστικά θα ανάψουν/σβήσουν μαζί.
Parking decicated application bundle 3 image 1 graph and chart
parking

Ανιχνευτής κίνησης LRM1040

Εύρος ανίχνευσης σε ύψος 2 - 5 m
12 m
Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης
1,8 - 2,5 m (τοποθέτηση στον τοίχο))
2,5 - 4,0 m (τοποθέτηση σε οροφή)
Καθυστέρηση απενεργοποίησης
5 δευτ. - 12 λεπτά
Αριθμός φωτιστικών σε ένα σύστημα ελέγχου
≤ 24
Movement detector LRM1040 image

Βήμα 7: Εναρμονίστε την προσφορά σας με  το TCO

 

Προηγούμενο          Επόμενο