Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός σε μικρούς

χώρους στάθμευσης

Βήμα 1: Πάρτε μια πρώτη εντύπωση

 

Κοιτάξτε γύρω σας και σημειώστε τα ακόλουθα βασικά σημεία

 

1.
Car park entrance

 
Είσοδοι και έξοδοι

 

  • Υπάρχουν σκοτεινές περιοχές; Έχουν επαρκή φωτισμό αυτές οι περιοχές;
2.
Lady in car park

 
Αναγνώριση προσώπου

 

  • Υπάρχει επαρκής φωτισμός για την αναγνώριση προσώπων; Ο φωτισμός πρέπει να είναι ομοιόμορφος και χωρίς σκιάσεις.

 

3.
Car park floor

 
Το δάπεδο

 

Υπάρχει επαρκής φωτισμός που να εμπνέει την αίσθηση της ασφάλειας;

Car park diagram

               

 

Βήμα 2.1: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

 

Προηγούμενο              Επόμενο