Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός σε μικρούς

χώρους στάθμευσης

ABT Car parking - Level 5

Βήμα 5: Εμφάνιση της διαφοράς

 

Σύγκριση μεταξύ καλού και κακού φωτισμού

 

Currency

   

καλός φωτισμός

  • Επαρκής φωτισμός για τη θέαση αυτοκινήτων από απόσταση
  • Καμία σκοτεινή γωνία
  • Το λευκό φινίρισμα σε οροφή και κολόνες συμβάλλει στη δημιουργία περισσότερων αντανακλάσεων του φωτός.
Even light distribution

   

κακός φωτισμός

  • Συνολική εμφάνιση και αίσθηση - σκοτεινό και δυσάρεστο
  • Χαμηλή ομοιομορφία των επιπέδων φωτισμού
  • Φωτεινά και σκοτεινά σημεία στο δάπεδο προκαλούν νευρικότητα.

 

     

Βήμα 6.1: Ειδικό πακέτο εφαρμογών

 

Προηγούμενο          Επόμενο