Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός σε  

μικρές αποθήκες

ABT Car parking - Level 2

Βήμα 2.1: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

 

Κάντε μετρήσεις (σύμφωνα με το πρότυπο EN 12464-1, 2011)

 

 

1.

Ανάμεσα σε δύο ράφια, στο επίπεδο του δαπέδου

  • Αποθήκη - Em = 100 lux
  • Χώρος αρχειοθέτησης - Em = 200 lux
2.

Μπροστά από ράφι, στο επίπεδο του δαπέδου

  • Αποθήκη - Em = 100 lux
  • Χώρος αρχειοθέτησης - Em = 200 lux
3.

Κατακόρυφη πλευρά ραφιού ή τοίχου

  • Ράφι - Em = 300 lux – shelf
  • Τοίχος - Em = 50 lux (προτείνονται 70 Lux)
storage diagram

Βήμα 2.2: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

 

Προηγούμενο      Επόμενο