Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Φωτισμός σε

μικρές αποθήκες

ABT Car parking - Level 2

Βήμα 2.2: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

 

Προδιαγραφές φωτιστικού και οπτικός έλεγχος

 

1.
Δείκτης Θάμβωσης UGR ≤ 25
2.
Ομοιομορφία φωτισμού Uo = 0,4
3.
Χρωματική απόδοση Ra ≥ 80
check the current light 1

 
 

Όταν η ομοιομορφία είναι < 0,4, στο χώρο θα υπάρχουν πολλές σκιές και αντιθέσεις. Οι σκιές μπορεί να είναι ενοχλητικές κατά την αναζήτηση στα αρχεία.
check the current light1

 
 

Επειδή δεν υπάρχει εγκατεστημένο φως ανάμεσα στα ράφια, η κατακόρυφη φωτεινότητα είναι χαμηλή. Η ανάγνωση του κειμένου στα κουτιά είναι δύσκολη.

Βήμα 3: Έλεγχος εγκατάστασης

 

Προηγούμενο      Επόμενο