Περισσότερες εμπορικές επωνυμίες από τη

Belysning i

små lagre

ABT Car parking - Level 5

Trinn 5: Vis forskjellen

 

Sammenlign god og dårlig belysning

 

Optimal lighting

   

Mindre optimale lysnivåer kan føre til skygger og dårlig sikt. Vertikal belysningsstyrke er lav. Det er vanskelig å lese etikettene. Rommet har mørke områder.
Suboptimal lighting

   

Jevn lyskjegle og optimale lysnivåer sikrer at hele rommet ser lyst ut. Det er trygt å gå, og etikettene på hyllene er enkle å lese.

 

     

Trinn 6.1: Forslag til løsning for bruksområdet

 

Forrige      Neste