Το εργοστάσιο της Toffee, ΗΒ                    Ένα παλιό εργοστάσιο μετατρέπεται σε μια εντυπωσιακή εικόνα

Διαδρομή 'Rivers of Light', Ισπανία                                                          Σύνδεση των πολιτιστικών βιωμάτων

Μνημείο Fonte, Πορτογαλία                 Αποκάλυψη των αστικών θησαυρών