Τώρα επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips Lighting. Υπάρχει διαθέσιμη τοπική έκδοση.
Προτάσεις

  Φωτισμός σε

  διαδρόμους

  Γιατί είναι σημαντική η μέτρηση

   

  • Για να ελέγξετε αν υπάρχει επαρκής ποσότητα φωτός για να πραγματοποιούνται εργασίες στο συγκεκριμένο χώρο.
  • Για να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις στον καθορισμένο χώρο.
  • Η μέτρηση παρέχει δεδομένα που βασίζονται σε αποδείξεις. Αυτό μας βοηθά να σχεδιάσουμε τις λύσεις μας και να τεκμηριώσουμε τα επιχειρήματά μας.
  bad lighting

  Sub - optimal lighting

  good lighting

  Optimal lighting