Τώρα επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips Lighting. Υπάρχει διαθέσιμη τοπική έκδοση.
Προτάσεις

  Φωτισμός σε

  διαδρόμους

  Βήμα 1: Πάρτε μια πρώτη εντύπωση

   

  Κοιτάξτε γύρω σας και σημειώστε τα ακόλουθα βασικά σημεία

   

  1.
  Corridor

   
  Φωτεινότητα

   

  • Πώς φωτίζεται ολόκληρος ο χώρος; Είναι επαρκώς φωτισμένοι οι τοίχοι και οι πόρτες;
  2.
  controls

   
  Συστήματα ελέγχου

   

  • Υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα ελέγχου; Εάν υπάρχουν, έχουν τοποθετηθεί σωστά;

   

  3.
  Illuminance requirements

   
  Απαιτήσεις φωτεινότητας

   

  Υπάρχει επαρκής φωτισμός για την αναγνώριση προσώπων;

  Corridor

                 

   

  Βήμα 2.1: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

   

  Προηγούμενο      Επόμενο