Τώρα επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips Lighting. Υπάρχει διαθέσιμη τοπική έκδοση.
Προτάσεις

  Φωτισμός σε βιομηχανικές

  αίθουσες τύπου low bay

  ABT Car parking - Level 2

  Βήμα 2.1: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

   

  Κάντε μετρήσεις (σύμφωνα με το πρότυπο EN 12464-1, 2011)

   

   

  1.

  Στο επίπεδο εργασίας (οριζόντια)

  • Φωτεινότητα Em ≥ 300 Lux
  2.

  Ανάμεσα σε δύο φωτιστικά, στο επίπεδο του δαπέδου

  • Προτεινόμενη από τη Philips ≥ 250 Lux
  3.

  Κάτω από κάποιο φωτιστικό, στο επίπεδο του δαπέδου

  • Προτεινόμενη από τη Philips ≥ 250 Lux
  4.

  Τοίχος (κατακόρυφο επίπεδο)

  • Ελάχιστη = 50 Lux
  • Προτεινόμενη από τη Philips ≥ 75 Lux
  Car park diagram
                           

  Βήμα 2.2: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

   

  Προηγούμενο      Επόμενο