Τώρα επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips Lighting. Υπάρχει διαθέσιμη τοπική έκδοση.
Προτάσεις

  Φωτισμός

  γραφείου

  ABT Car parking - Level 2

  Βήμα 2.1: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

   

  Κάντε μετρήσεις (σύμφωνα με το πρότυπο EN 12464-1, 2011)

   

  Μετρήστε τη φωτεινότητα:

   

  1.

  Στο γραφείο (οριζόντια)

  • Φωτεινότητα Em ≥ 500 Lux
  2.

  Σε ένα ή δύο άλλα γραφεία (οριζόντια)

  • Για να ελέγξετε την ομοιομορφία του φωτισμού στο χώρο.
  • Uo ≥ 0,6
  3.

  Στον τοίχο, στο ύψος γραφείου (κατακόρυφα)

  • Προτεινόμενη από τη Philips ≥ 75 lux
  4.

  Ανάμεσα σε δύο γραφεία, στο επίπεδο του δαπέδου

  • Προτεινόμενη από τη Philips ≥ 300 lux
  Office numbered
                           

  Βήμα 2.2: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

   

  Προηγούμενο        Επόμενο