Τώρα επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips Lighting. Υπάρχει διαθέσιμη τοπική έκδοση.
Προτάσεις

  Φωτισμός

  γραφείου

  Βήμα 1: Πάρτε μια πρώτη εντύπωση

   

  Κοιτάξτε γύρω σας και σημειώστε τα ακόλουθα βασικά σημεία

   

  1.
  Office1

   
  Φωτεινότητα

   

  • Πώς φωτίζεται ολόκληρος ο χώρος; Έχει αίσθηση ευχάριστου χώρου και ευρυχωρίας; Φαίνονται επαρκώς φωτισμένοι οι τοίχοι; Υπάρχουν σκοτεινά σημεία;
  2.
  controls

   
  Συστήματα ελέγχου

   

  • Υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα ελέγχου φωτισμού; Εάν υπάρχουν, είναι ικανοποιημένοι οι χρήστες;
  3.
  Illuminance requirements

   
  Απαιτήσεις φωτεινότητας

   

  • Φωτίζονται επαρκώς τα γραφεία ώστε να περιορίζεται η καταπόνηση των ματιών;
  4
  Display reflections

   
  Αντανακλάσεις στις οθόνες

   

  • Υπάρχουν ενοχλητικές αντανακλάσεις στις οθόνες λόγω του φωτισμού, σύμφωνα με τους χρήστες; Χρησιμοποιούνται φωτιστικά χαμηλής θάμβωσης (UGR ≤ 19);
  Office

  Βήμα 2.1: Ελέγξτε τον υφιστάμενο φωτισμό

   

  Προηγούμενο      Επόμενο