Τώρα επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips Lighting. Υπάρχει διαθέσιμη τοπική έκδοση.
Προτάσεις

  Φωτισμός

  γραφείου

  ABT Car parking - Level 5

  Βήμα 5 - Εμφάνιση της διαφοράς

   

  Σύγκριση μεταξύ καλού και κακού φωτισμού

   

  Show difference1

     

  κακός φωτισμός

  Κακό επίπεδο κατακόρυφου φωτισμού στους τοίχους και κακή ομοιομορφία
  show difference 2

     

  καλός φωτισμός
  god belysning
  god belysning

  Καλό επίπεδο κατακόρυφου φωτισμού στους τοίχους και καλή ομοιομορφία

   

       

  Βήμα 6.1: Ειδικό πακέτο εφαρμογών

   

  Προηγούμενο      Επόμενο