Τώρα επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips Lighting. Υπάρχει διαθέσιμη τοπική έκδοση.
Προτάσεις

  Φωτισμός σε μικρούς

  χώρους στάθμευσης

  Σχετικά με το φωτόμετρο

   

   

   

  light meter 1

  Ακρίβεια

  Το πρότυπο DIN 5032/7 ("Ταξινομήσεις μέτρησης φωτός για όργανα μέτρησης φωτεινότητας") προσδιορίζει τέσσεριςκατηγορίες φωτόμετρων με βάση την ακρίβειά τους (δεν σχετίζεται με τις τιμές των επαγγελματικών αισθητήρων φωτός):

  • κατηγορία L: συσκευές με υψηλότερη ακρίβεια - χρειάζονται μόνο σε εργαστήρια
  • κατηγορία Α: συσκευές με υψηλή ακρίβεια
  • κατηγορία Β: συσκευές με μέτρια ακρίβεια
  • κατηγορία C: συσκευές με χαμηλή ακρίβεια

  Συνιστούμε να θεωρήσετε αυτό το πρότυπο την αυθεντία στην ταξινόμηση των φωτόμετρων.

  light meter 2

  Εφαρμογή για smartphone ως φωτόμετρο

   

  • Δεν είναι αξιόπιστη επειδή τα αποτελέσματα της μέτρησης διαφέρουν πολύ.
  • Δεν υπάρχει επίσημη δήλωση, ωστόσο οι ειδικοί της Philips Lighting έχουν πραγματοποιήσει έρευνα. Συνιστούμε ιδιαίτερα να μην εμπιστεύεστε τις εφαρμογές για smartphone.Τα αποτελέσματα είναι πολύ ασταθή μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών και διαφορετικών smartphone.