Τώρα επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips Lighting. Υπάρχει διαθέσιμη τοπική έκδοση.
Προτάσεις

  Φωτισμός σε μικρούς

  χώρους στάθμευσης

  Πόσο φως χρειάζεται;

   

  • Μια εγκατάσταση φωτισμού θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις φωτισμού που προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο: EN12464-1:2011
  • Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις εγκαταστάσεων φωτισμού για διαφορετικούς εσωτερικούς χώρους εργασίας όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα του φωτισμού.

   

  Eυρωπαϊκό πρότυπο EN 12464-1, Φως και φωτισμός - Φωτισμός χώρων εργασίας – Μέρος 1: εσωτερικοί χώροι εργασίας
  How much light is needed?