CoreLine Trunking Gen2

CoreLine Trunking gen2 – Οι καινοτόμες γραμμές φωτισμού LED δεν ήταν ποτέ τόσο απλές