Φωτιστικό απολύμανσης με UV-C, ευθύγραμμο με αισθητήρα

TMS031 1xTUV T8 36W HFP Sensor

Περιγραφή προϊόντος

1, HF Performer, Λευκό, 36 W, 220 έως 240 V

Κωδικός παραγγελίας: 52714000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951452714000