Μετασχηματιστές LED σταθερής τάσης

LED Transformer 150W 24VDC 220-240V

Κωδικός παραγγελίας: 77534600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869977534600