HID - Basic BHL για HPL/HPI

BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151

Κωδικός παραγγελίας: 94076300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872790094076300