Τώρα επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips Lighting. Υπάρχει διαθέσιμη τοπική έκδοση.

Philips SceneSwitch LED, λειτουργεί με τον
υφιστάμενο διακόπτη