Φωτισμός απολύμανσης: Λαμπτήρες UV-C

Προσφέρουμε στους κατασκευαστές εξοπλισμού και στις εταιρείες καθαρισμού τις υπερσύγχρονες λύσεις UV-C που απαιτούνται για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Αλλά η τεχνογνωσία μας υπερβαίνει κατά πολύ τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων. Έχουμε επίσης αποδεδειγμένο ιστορικό στις τεχνολογίες UV-C και προσφέρουμε σταθερή υποστήριξη ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών μικροβιολογικής απόδοσης. Ένα επίπεδο εξυπηρέτησης και υποστήριξης που θέτει τα πρότυπα του κλάδου.

Λύσεις απολύμανσης με ακτινοβολία UV-C

Οικιακό νερό και αέρας

Δημοτικό και βιομηχανικό νερό

Εμπορικός και βιομηχανικός αέρας

Προειδοποίηση

Οι λαμπτήρες UV-C παρουσιάζουν ελάχιστο κίνδυνο όταν χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες που γνωρίζουν πώς να τις χρησιμοποιούν. Θα πρέπει να προστατεύουν τα μάτια και το δέρμα τους για να αποφύγουν ζημιές και σοβαρούς τραυματισμούς στα μάτια και το δέρμα εξαιτίας της ακτινοβολίας. Συνιστούμε στους πελάτες να είναι προσεκτικοί όταν επιλέγουν εξοπλισμό και να αναζητούν αποδεικτικά στοιχεία για τις δοκιμές τρίτων, καθώς και πιστοποιήσεις για τα υλικά και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα της συσκευής από γνωστούς οργανισμούς όπως NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW ή βάσει άλλων διεθνών προτύπων, ανάλογα με την περίπτωση.

Προς το παρόν, κανένας από τους λαμπτήρες μας UV-C δεν είναι πιστοποιημένος ή εγκεκριμένος βάσει κάποιας νομοθεσίας ως ιατρική συσκευή και ως εκ τούτου, η Signify ή/και οποιεσδήποτε εταιρείες του ομίλου αυτής δεν αποσκοπούν επί του παρόντος στη χρήση των εν λόγω λαμπτήρων ως ιατρικών συσκευών σε κανένα μέρος του κόσμου. Φυτά ή/και υλικά που εκτίθενται σε υψηλότερες δόσεις ακτινοβολίας UV-C ενδέχεται να υποστούν ζημιά ή/και να αποχρωματιστούν.