Τώρα επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips Lighting. Υπάρχει διαθέσιμη τοπική έκδοση.
Προτάσεις

  Εξοικονόμηση ενέργειας

  επιπέδου κτιρίου

   

  Citi, Canary Wharf, Η.Β.  

   

  Ανακαλύψτε πώς το Citi μείωσε την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές C02 με το φωτισμό γραφείων.

  Αποτελεσματικός φωτισμός ενιαίων χώρων γραφείων με φωτισμό γραφείων της Philips

  Το νέο σύστημα   ελέγχου

  Το νέο σύστημα ελέγχου μας προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια στη διάκριση των ζωνών έτσι ώστε μόνο οι κατειλημμένοι χώροι να φωτίζονται. Η δυνατότητα ρύθμισης έντασης μας επιτρέπει επίσης να προσαρμόζουμε τα επίπεδα φωτισμού στις ζώνες με βάση τις προτιμήσεις των εργαζομένων στους χώρους αυτούς."


  - Les Smith, Υπεύθυνος μηχανικός εγκαταστάσεων EMEA

  Εξωτερική όψη του Citi, Λονδίνο, φωτισμένο με φωτισμό γραφείων Philips

  Η πρόκληση του πελάτη

   

  Το Citi ενδιαφέρεται για το περιβάλλον. Με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% το 2015 ως προς τις τιμές του 2005, έπρεπε να υπάρχουν καινοτόμες ιδέες.

  Ο κατάλληλος φωτισμός

   

  "Η Philips ανέλαβε το έργο. Φωτιστικά LED αντικατέστησαν τα υφιστάμενα φωτιστικά σε μια περιοχή δοκιμαστικά, πριν από την εγκατάστασή τους σε όλους τους ορόφους. Για την διευκόλυνση της εγκατάστασης, η Philips σχεδίασε ένα ειδικής κατασκευής φωτιστικό που να ταιριάζει στις υφιστάμενες υποδοχές της οροφής, μειώνοντας το κόστος εγκατάστασης. Το νέο σύστημα φωτισμού βελτίωσε την οπτική άνεση με κρυστάλλινο, χωρίς θαμβώσεις φωτισμό και τα ρυθμιζόμενης έντασης LED προσέφεραν πολλές δυνατότητες εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στην χαμηλή τους κατανάλωση ισχύος.


  Περαιτέρω εξοικονόμηση επιτεύχθηκε μέσω του συστήματος ελέγχου Philips LightMaster. Το σύστημα αυτό ρυθμίζει αυτόματα την ένταση των φωτιστικών σε συνάρτηση με το φυσικό φωτισμό του κτιρίου, διασφαλίζοντας ότι δεν θα χρησιμοποιείται περισσότερος τεχνητός φωτισμός από τον αναγκαίο. Το σύστημα ελέγχου LightMaster ελέγχει επίσης την παρουσία ανθρώπων, που σημαίνει ότι τα φώτα σβήνουν όταν οι χώροι είναι άδειοι, χάρη στους αισθητήρες κίνησης.
  Τα νέα φώτα LED έχουν επιπλέον το πλεονέκτημα της μεγάλης διάρκειας ζωής των λαμπτήρων, το οποίο θα μειώσει σημαντικά το κόστος συντήρησης. Η συνολική εξοικονόμηση provid..."

  Ο συνδυασμός LED και έξυπνων συστημάτων ελέγχου οδήγησε σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 45% συγκριτικά με την προηγούμενη εγκατάσταση φωτισμού. Μόνο η εξοικονόμηση ενέργειας εξαιτίας του φυσικού φωτισμού υπολογίστηκε στο 36% για το σύνολο του κτιρίου.

  Σχετικά έργα