Τώρα επισκέπτεστε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips Lighting. Υπάρχει διαθέσιμη τοπική έκδοση.
Προτάσεις

  Φωτισμός σε βιομηχανικές 

  αίθουσες τύπου low bay

  Φωτεινότητα

   

  Η ποσότητα φωτός που πέφτει σε μία μονάδα επιφανείας.

   

  Οι οικοδομικοί κανονισμοί και πρότυπα χρησιμοποιούν τη φωτεινότητα για να καθορίσουν τα επίπεδα ελάχιστου φωτός για συγκεκριμένες εργασίες και περιβάλλοντα – για να διασφαλιστεί βέλτιστη οπτική άνεση

  • Τα επίπεδα φωτός που είναι χαμηλότερα από τα απαιτούμενα μπορούν να προκαλέσουν κόπωση των ματιών και πονοκέφαλους.
  • Αν το επίπεδο φωτός αρχίσει να υπερβαίνει το απαιτούμενο, αποτελεί πρόβλημα σπατάλης ενέργειας .

   

  Επίπεδα φωτισμού που προτείνονται για την εκτέλεση διαφορετικών εργασιών.

   

   

  Sun

   

  100000 Lux

  Καλοκαίρι – 
  φωτεινή ημέρα

  2.

   

  5000 Lux

  Συννεφιασμένος 
  ουρανός

  3.

   

  750 Lux

  Γραφείο, 
  φωτισμένο

   

  4.

   

  100 Lux

  Καθιστικό ή 
  δωμάτιο ξενοδοχείου

   

  5th icon

   

  0.25 Lux

  Σεληνόφως – 
  καθαρός ουρανός

   

  Recommended illuminance (LUX)

   

  Each type of activity described spans three LUX values

   

  Table