UV-B Narrowband PL-L/PL-S

UVB PL-L/PL-S - Αποδοτικοί λαμπτήρες UVB NB μικρού μεγέθους