Λαμπτήρας Ιατρικής Θεραπείας Απόχρωση /12

TL 40W/12 RS SLV/25

Κωδικός παραγγελίας: 66245800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869666245800