Λαμπτήρας Ιατρικής Θεραπείας Απόχρωση /12

UVB Broadband TL – Fluorescent reliability in UV phototherapy