Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight

Απλά κορυφαίο LED