Στεφάνη StoreFlux gen3

StoreFlux – ισχυρός φωτισμός ανάδειξης LED που ενσωματώνεται τέλεια στην αρχιτεκτονική του καταστήματος