StyliD Evo

ST770T 39S/PW930 WIA WB WH

Περιγραφή προϊόντος

StyliD Evo Compact, 31 W, Ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, Ευρείας δέσμης, 36°

Κωδικός παραγγελίας: 01336000 Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901336000