Εικόνα συστήματος οροφής για τον εξαερισμό, την κυκλοφορία και την απολύμανση του αέρα με UV-C

SM355C 4x TUV PLS 9W HFM SMB

Περιγραφή προϊόντος

PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 4, HF Matchbox, Λευκό και μαύρο, 38 W, 230 V

Κωδικός παραγγελίας: 96504100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951496504100