Αδιάβροχος σωλήνας CoreLine

Αδιάβροχος σωλήνας CoreLine: Εύκολη εγκατάσταση. Εξαιρετικός φωτισμός.