Μετασχηματιστές LED σταθερής τάσης

LED Transformer 60W 24VDC TD 220-240V

Κωδικός παραγγελίας: 93150500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 692234193150500